Σε ΦΕΚ η απόφαση για τον καθορισμό των 227 θέσεων που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% για ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Σε ΦΕΚ η απόφαση για τον καθορισμό των 227 θέσεων που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% για ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Σε ΦΕΚ η απόφαση για τον καθορισμό των 227 θέσεων που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% για ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1338/8-3-2023 η υπ’ αριθμ. 18369 απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών με τον καθορισμό των θέσεων που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4765/2021, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Συγκεκριμένα οι θέσεις ανά φορέα, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, από αυτές που έχουν κατανεμηθεί στον πίνακα Α.2 της υπ’ αρ. 31/ 27-09-2022 εγκριτικής Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου και πρόκειται να καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), ανέρχονται σε 227.

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων το υπό στοιχεία Α.Π. 10119/08-02-2023 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών “Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023”.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.

Πηγή: glikos-planitis.gr

Σχετικά άρθρα

Newsletter

Μάθε πρώτος για τα νέα του διαβήτη μέσα από τα μηνιαία Newsletter μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο