Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Καρδιομεταβολική Ιατρική” στο ΕΚΠΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Καρδιομεταβολική Ιατρική” στο ΕΚΠΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Καρδιομεταβολική Ιατρική” στο ΕΚΠΑ

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο “Καρδιομεταβολική Ιατρική”, Master of Science (MSc) “Cardiometabolic Medicine” για το ακαδ. έτος 2022-2023.

Το μεταπτυχιακό θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2022.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής καθώς και όλων των συναφών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (π.χ. Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, ΤΕΦΑΑ, Διαιτολογίας/Διατροφολογίας, Ψυχολογίας) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Προβλέπεται πρακτική άσκηση στα ιατρεία και εργαστήρια Καρδιομεταβολικων νοσημάτων των συνεργαζόμενων κλινικών (Σωτηρία, Αττικό, Λαϊκό, Ιπποκράτειο). Επίσης, η συμμετοχή σε εργασίες κυρίως ερευνητικές, συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις. Μέσω αυτών προχωρά η πρωτοποριακή έρευνα και καινοτομία.

Επί μέρους στόχοι του ΠΜΣ στην Καρδιομεταβολική Ιατρική:

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με καρδιομεταβολικές διαταραχές

Φαρμακευτική και μη-φαρμακευτική αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιομεταβολική νόσο.

Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της παθογένειας, της παθοφυσιολογίας, της διάγνωσης, και της θεραπείας καρδιομεταβολικών νοσημάτων.

Εκπαίδευση επιστημόνων ώστε να είναι ικανοί να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες για συνεχή επιμόρφωση στους χώρους εργασίας.

Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Στελέχωση του συστήματος υγείας (ιδιωτικού και δημόσιου) σε τομείς σχετιζόμενους με Καρδιαγγειακά-Μεταβολικά Νοσήματα.

Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

Σχετικά άρθρα

Newsletter

Μάθε πρώτος για τα νέα του διαβήτη μέσα από τα μηνιαία Newsletter μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο