Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων γιατρών για εξειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων γιατρών για εξειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων γιατρών για εξειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη

Τη διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων γιατρών παιδιατρικής και εσωτερικής παθολογίας προς εξειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη καθορίζει με απόφασή της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

Σε κάθε νοσοκομείο του οποίου το Διαβητολογικό Κέντρο έχει αναγνωριστεί ως κέντρο εκπαίδευσης για τη χορήγηση της εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, καταρτίζονται και τηρούνται τρεις ηλεκτρονικοί κατάλογοι ειδικευμένων ιατρών, στους οποίους θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του ιατρού, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία αίτησής του.

Οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ, τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημιακών κλινικών, καθώς και οι Στρατιωτικοί ιατροί, θα εγγράφονται σε έναν κατάλογο, σε άλλον θα εγγράφονται ιδιώτες ιατροί. Σε ξεχωριστό κατάλογο θα εγγράφονται οι ιατροί που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης και επιθυμούν να τοποθετηθούν για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους, ως υπεράριθμοι, μέχρι τη συμπλήρωση των δυο ετών, όπως παρακάτω:

Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ οποιασδήποτε βαθμίδας, μέλη Δ.Ε.Π. και Στρατιωτικοί ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη δύνανται να υποβάλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή τους στον κατάλογο προς εξειδίκευση, για το διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των δυο ετών.

Οι ειδικευμένοι ιατροί, οι οποίοι ήδη υπηρετούν ως μετεκπαιδευόμενοι σε Διαβητολογικά Κέντρα που έχουν συσταθεί νόμιμα, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση /υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή τους στον κατάλογο προς εξειδίκευση για το διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των δυο ετών.

Οι ιδιώτες ιατροί και οι ιατροί ιδιωτικού φορέα οι οποίοι έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, δύνανται να υποβάλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή τους στον κατάλογο, προκειμένου τοποθετηθούν και να ασκηθούν στην εξειδίκευση του Σακχαρώδη διαβήτη για ένα έτος.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους για εξειδίκευση στον σακχαρώδη διαβήτη

Οι κατάλογοι θα βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του νοσοκομείου μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.

Δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους των νοσοκομείων προς εξειδίκευση έχουν:

α. Ιατροί που κατέχουν τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας της Εσωτερικής Παθολογίας ή Παιδιατρικής και είναι

β.Ελληνίδες/Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς.

Σχετικά άρθρα

Newsletter

Μάθε πρώτος για τα νέα του διαβήτη μέσα από τα μηνιαία Newsletter μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο