Παχυσαρκία: Συνδέεται με κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας σε ενήλικες με διαβήτη

Παχυσαρκία: Συνδέεται με κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας σε ενήλικες με διαβήτη

Παχυσαρκία: Συνδέεται με κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας σε ενήλικες με διαβήτη

Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας με διαβήτη, αλλά όχι σε σημαντικό βαθμό σε εκείνους χωρίς διαβήτη, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Circulation.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια κοινή μορφή καρδιακής νόσου σε ηλικιωμένους ενήλικες και είναι γνωστό ότι επηρεάζει ιδιαίτερα τα άτομα με διαβήτη. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σειρά από νέα εργαλεία και τεχνικές για την ανίχνευση και τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας, πολλά από τα οποία έχουν τεράστιο όφελος για τα άτομα με διαβήτη. Το 2020, το φάρμακο για τον διαβήτη τύπου 2 Farxiga (δαπαγλιφλοζίνη) εγκρίθηκε ως θεραπεία για μια κοινή μορφή καρδιακής ανεπάρκειας – ανεξάρτητα από το αν κάποιος έχει διαβήτη.

Αργότερα, αποτελέσματα μελέτης έδειξαν επίσης ότι η λήψη του Farxiga για καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να προσθέσει χρόνια ζωής και ότι η λήψη του φαρμάκου μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποφύγουν τον διαβήτη εάν δεν τον έχουν ήδη. Ένα άλλο σχετικό φάρμακο για τον διαβήτη τύπου 2, το Jardiance (εμπαγλιφλοζίνη), εγκρίθηκε επίσης ως θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια το 2021, αφού έδειξε οφέλη στην καρδιακή λειτουργία και την ποιότητα ζωής σε άτομα με ή χωρίς διαβήτη. Επίσης το 2021, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα βαθμολογία κινδύνου που μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη του κινδύνου νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας σε άτομα με διαβήτη τύπου 2.

Διάφορες μετρήσεις παχυσαρκίας συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας

Για την τελευταία μελέτη, οι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν να εξετάσουν πώς τρεις διαφορετικές μετρήσεις της παχυσαρκίας — δείκτης μάζας σώματος, περίμετρος μέσης και λίπος — σχετίζονται με τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας και πώς ο διαβήτης επηρέασε αυτόν τον κίνδυνο. Στη μελέτη συμμετείχαν 10.387 συμμετέχοντες με μέσο όρο ηλικίας τα 74 έτη, εκ των οποίων το 25% είχε διαβήτη.

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε καρδιακή ανεπάρκεια στην αρχή της μελέτης. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης διάρκειας πέντε ετών, 447 συμμετέχοντες (4%) εμφάνισαν καρδιακή ανεπάρκεια. Τα υψηλότερα επίπεδα κάθε μέτρησης της παχυσαρκίας συνδέθηκαν με υψηλότερο κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια συνολικά. Για κάθε μονάδα στατιστικής μέτρησης που ονομάζεται τυπική απόκλιση, ο υψηλότερος ΔΜΣ αύξησε τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας κατά 19%, η υψηλότερη περιφέρεια μέσης τον αύξησε κατά 27% και η υψηλότερη λιπώδης μάζα την αύξησε κατά 17%.

Οι ερευνητές είδαν επίσης μια σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ της κατάστασης του διαβήτη των συμμετεχόντων και του τρόπου με τον οποίο ο ΔΜΣ και η περίμετρος της μέσης επηρέασαν τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Σε άτομα με διαβήτη, κάθε τυπική απόκλιση υψηλότερου ΔΜΣ αύξανε τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας κατά 29%, η μεγαλύτερη περίμετρος μέσης τον αύξανε κατά 48% και η υψηλότερη λιπώδης μάζα τον αύξανε κατά 25%. Αλλά σε άτομα με προδιαβήτη ή φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης, δεν υπήρχε σημαντική σχέση μεταξύ της αυξανόμενης παχυσαρκίας και του υψηλότερου κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι μεταξύ των ατόμων με διαβήτη που ανέπτυξαν καρδιακή ανεπάρκεια, το 13% αυτών των περιπτώσεων καρδιακής ανεπάρκειας θα μπορούσε να εξηγηθεί από υψηλό ΔΜΣ, το 30% των περιπτώσεων θα μπορούσε να εξηγηθεί από την υψηλή περιφέρεια μέσης και το 14% των περιπτώσεων θα μπορούσε να εξηγηθεί από υψηλή λιπαρή μάζα. Αντίθετα, για άτομα χωρίς διαβήτη που ανέπτυξαν καρδιακή ανεπάρκεια, το 1% ή λιγότερο από αυτές τις περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας θα μπορούσε να εξηγηθεί από οποιαδήποτε μέτρηση της παχυσαρκίας.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μετρήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία συνδέονται ιδιαίτερα με την καρδιακή ανεπάρκεια σε άτομα με διαβήτη, υποδηλώνοντας ότι οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερα καρδιαγγειακά οφέλη για τα άτομα με διαβήτη παρά για τα άτομα χωρίς διαβήτη.

Με πληροφορίες από Diabetes Self – Management

Σχετικά άρθρα

Newsletter

Μάθε πρώτος για τα νέα του διαβήτη μέσα από τα μηνιαία Newsletter μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο