Οι γυναίκες με Διαβήτη Τύπου 1 έχουν λιγότερα αναπαραγωγικά χρόνια

γυναίκες αναπαραγωγική ηλικία

Οι γυναίκες με διαβήτη τύπου 1 τείνουν να έχουν λιγότερα αναπαραγωγικά έτη σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς διαβήτη, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Menopause.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ εξέτασαν μια ομάδα 80 γυναικών με διαβήτη τύπου 1, οι οποίες είχαν διαγνωστεί ως παιδιά μεταξύ 1950 και 1980. Κάθε μία είχε φτάσει στην εμμηνόπαυση μέχρι τη στιγμή της μελέτης και καμία δεν είχε λάβει θεραπεία αντικατάστασης ορμονών κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην εμμηνόπαυση. Οι ερευνητές συνέκριναν αυτές τις γυναίκες με μια άλλη ομάδα 178 γυναικών χωρίς διαβήτη που πληρούν τα ίδια κριτήρια μελέτης.

Οι γυναίκες με διαβήτη στη μελέτη ήταν γενικά νεότερες και πιθανότερο ήταν να είναι λευκές, να μην έχουν καπνίσει ποτέ και να έχουν χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος συγκριτικά με τις γυναίκες χωρίς διαβήτη στη μελέτη. Οι ερευνητές προσαρμόστηκαν για αυτούς τους παράγοντες κατά τον προσδιορισμό της επίδρασης του διαβήτη τύπου 1 στη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου των γυναικών. Η περίοδος αναπαραγωγής κάθε γυναίκας καθορίστηκε με βάση την αυτοαναφορά του πότε είχαν την πρώτη εμμηνορροϊκή περίοδο και πότε έφτασαν στην εμμηνόπαυση.

Μικρότερο αναπαραγωγικό εύρος στον τύπο 1

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κατά μέσο όρο, η διάρκεια των αναπαραγωγικών ετών ήταν 2,5 χρόνια μικρότερη για τις γυναίκες με διαβήτη τύπου 1. Οι γυναίκες με διαβήτη είχαν την πρώτη εμμηνορροϊκή τους περίοδο κατά μέσο όρο 0,5 χρόνια αργότερα σε σχέση με τις γυναίκες χωρίς διαβήτη και έφτασαν στην εμμηνόπαυση κατά μέσο όρο 2 χρόνια νωρίτερα.

Ενώ τα ευρήματά τους έδειξαν σαφώς μικρότερο χρονικό διάστημα αναπαραγωγικών ετών σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 1 που είχαν διαγνωστεί πριν ξεκινήσει η έμμηνος ρύση, οι ερευνητές σημείωσαν ότι η μελέτη τους δεν έδωσε πολλές ενδείξεις για το γιατί συνέβη αυτό. “Δεδομένης της μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης πρώιμης εμμηνόπαυσης στον διαβήτη τύπου 1 και του τεράστιου αντίκτυπου στην υγεία που σχετίζεται με την πρώιμη εμμηνόπαυση, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για τον προσδιορισμό τροποποιήσιμων παραγόντων που συμβάλλουν στην πρώιμη εμμηνόπαυση για τη βελτίωση της αναπαραγωγικής υγείας σε γυναίκες με διαβήτη τύπου 1”, έγραψαν.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η έλλειψη ινσουλίνης και γλυκόζης στο αίμα μπορεί να συμβάλει στη διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, με πιθανό αποτέλεσμα την καθυστέρηση της πρώτης περιόδου και την ταχύτερη γήρανση των ωοθηκών κατά τη διάρκεια των αναπαραγωγικών ετών μιας γυναίκας. Δεν έχει γίνει μεγάλη έρευνα για το αν ο έλεγχος της γλυκόζης στο αίμα ή άλλοι παράγοντες μπορεί να έχουν αντίκτυπο όταν οι γυναίκες με διαβήτη τύπου 1 ξεκινούν την εμμηνόπαυση.

Εάν είστε γυναίκα με διαβήτη τύπου 1 και σκέφτεστε να μείνετε έγκυος, μιλήστε με το γιατρό σας σχετικά με τα μέτρα που μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε μια υγιή εγκυμοσύνη με όσο το δυνατόν λιγότερους κινδύνους και επιπλοκές στην υγεία.

Με πληροφορίες από Diabetes Self – Management

Μετάβαση στο περιεχόμενο