Ο διαβήτης συνδέεται με πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας

άνοια

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Diabetes Care, η ύπαρξη είτε προηγουμένως γνωστού είτε πρόσφατα διαγνωσμένου διαβήτη συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο για άνοια μέσα σε μόλις λίγα χρόνια.

Μόλις τα τελευταία δύο χρόνια, μια σειρά από μελέτες εξέτασαν τη σχέση μεταξύ του διαβήτη, των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και της άνοιας. Συγκεκριμένα, μια παλαιότερη διάγνωση του διαβήτη τύπου 2 και του κακώς ελεγχόμενου διαβήτη τύπου 2 έχουν συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο άνοιας και τόσο η υψηλή όσο και η χαμηλή γλυκόζη έχουν συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο άνοιας σε άτομα με διαβήτη τύπου 1. Εκτός από τη διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα όσο το δυνατόν καλύτερα ελεγχόμενα, υπάρχουν ενδείξεις ότι το φάρμακο για τον διαβήτη τύπου 2, μετφορμίνη, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου για άνοια. Τα μέτρα για τον υγιεινό τρόπο ζωής γενικά έχουν επίσης συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Για την τελευταία μελέτη, ερευνητές στη Νότια Κορέα εξέτασαν δεδομένα από περίπου 8,4 εκατομμύρια ανθρώπους ηλικίας 40 ετών και άνω που είχαν υποβληθεί σε εξέταση υγείας το 2009 ή το 2010. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για λίγα μόνο χρόνια, μέχρι το 2016, για να διαπιστωθεί εάν έλαβαν νέα διάγνωση άνοιας (οποιουδήποτε τύπου άνοιας). Οι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για το πώς η κατάσταση του διαβήτη και η κατάσταση της γλυκόζης στο αίμα σε άτομα χωρίς διαβήτη (κανονική γλυκόζη ή διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας) επηρέασαν τον κίνδυνο για άνοια.

Ο διαβήτης συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τόσο ο διαβήτης που ήταν γνωστός στην αρχή της μελέτης όσο και ο πρόσφατα διαγνωσμένος διαβήτης συνδέονταν με αυξημένο κίνδυνο για άνοια. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν διάγνωση διαβήτη κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης είχαν 45% περισσότερες πιθανότητες να λάβουν επίσης διάγνωση άνοιας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε σύγκριση με εκείνους χωρίς διαβήτη και με φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης. Οι συμμετέχοντες με γνωστό διαβήτη που διαγνώστηκε λιγότερο από πέντε χρόνια πριν από την έναρξη της μελέτης είχαν 32% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια και οι συμμετέχοντες με γνωστό διαβήτη που διαγνώστηκε πέντε χρόνια ή περισσότερο πριν από την έναρξη της μελέτης είχαν 62% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια. Οι συμμετέχοντες με διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας είχαν μόνο 1% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια, σε σύγκριση με εκείνους χωρίς διαβήτη και με φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τόσο ο προηγουμένως διαγνωσμένος όσο και ο πρόσφατα διαγνωσμένος διαβήτης αύξησαν τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για διάγνωση άνοιας, ενώ η μειωμένη γλυκόζη νηστείας δεν είχε σχεδόν καμία επίδραση σε αυτόν τον κίνδυνο. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι για την πρόληψη της άνοιας, μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπιστούν άτομα με διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας και να υπάρχει παρέμβαση ώστε να αποτραπεί η εξέλιξη σε διαβήτη.

Με πληροφορίες από Diabetes Self – Management

Μετάβαση στο περιεχόμενο