Η καραντίνα επηρέασε τον έλεγχο της γλυκόζης διαφορετικά σε Τύπο 1 και Τύπο 2

covid-19

Το lockdown εξαιτίας της Covid-19 είχε διαφορετικές και αντίθετες επιπτώσεις στον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα σε άτομα με διαβήτη τύπου 1 έναντι τύπου 2, σύμφωνα με νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Diabetology & Metabolic Syndrome.

Η πανδημία είχε δυσανάλογο αντίκτυπο στα άτομα με διαβήτη, όπως κατέστησε σαφές μια πρόσφατη επισκόπηση της έρευνας – συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού θνητότητας περίπου 25% μεταξύ των νοσηλευόμενων ασθενών με Covid-19 και διαβήτη.

Αυτή η ανασκόπηση διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος για σοβαρή ασθένεια ή θάνατο από Covid-19 ήταν 100% έως 250% υψηλότερος σε άτομα με διαβήτη, σε σύγκριση με εκείνα χωρίς διαβήτη. Διαπιστώθηκε επίσης ότι μεταξύ των υπερβολικών θανάτων σε άτομα με διαβήτη από την έναρξη της πανδημίας, το 75% έως 85% δε συνδέεται επίσημα με την Covid-19. Αυτό σημαίνει είτε ότι πολλοί άνθρωποι με διαβήτη προσβάλλονται από τον πανδημικό ιό χωρίς να το γνωρίζουν, είτε ότι η πανδημία έχει αυξήσει το ποσοστό θνησιμότητας με άλλους τρόπους, ή και τα δύο.

Πανδημικές επιδράσεις στον έλεγχο της γλυκόζης

Η τελευταία ανάλυση ρίχνει φως σε μια πιθανή εξήγηση για κάποιους υπερβολικούς θανάτους σε άτομα με διαβήτη. Οι ερευνητές εξέτασαν αρκετές μελέτες που διερεύνησαν τον αντίκτυπο των περιορισμών της Covid-19 στον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα σε 2.881 άτομα με διαβήτη τύπου 1 και 1.823 άτομα με διαβήτη τύπου 2. Διαπίστωσαν ότι το 72% αυτών των μελετών (18 στις 25) έδειξαν βελτιωμένο έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα σε άτομα με τύπο 1 και ότι το 50% των μελετών (τέσσερις στις οκτώ) έδειξαν χειρότερο έλεγχο γλυκόζης αίματος σε άτομα με τύπο 2. Η συνδυαστική ανάλυση μελετών που αφορούσαν άτομα με τύπο 1 έδειξε μια μέση πτώση του A1C 0,05% κατά την περίοδο καραντίνας, ενώ ο ίδιος τύπος ανάλυσης διαπίστωσε μέση αύξηση A1C κατά 0,14% μεταξύ των ατόμων με τύπος 2.

Όσον αφορά το χρονικό διάστημα που δαπανάται σε εύρος γλυκόζης -στόχου 70 mg/dl έως 180 mg/dl, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με τύπο 1 αύξησαν το χρόνο τους στο εύρος κατά μέσο όρο κατά 3,75% κατά την περίοδο του lockdown. Στην πραγματικότητα, το 83% των μελετών που εξέτασαν αυτό το αποτέλεσμα (15 στις 18) διαπίστωσαν βελτίωση στο χρονικό εύρος μεταξύ των ατόμων με τύπο 1. Δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα έγκαιρα στο εύρος μεταξύ των ατόμων με διαβήτη τύπου 2 για τον υπολογισμό οποιουδήποτε αποτελέσματος.

Οι ερευνητές εικάζουν ότι ο βελτιωμένος έλεγχος της γλυκόζης στο αίμα που παρατηρείται σε άτομα με τύπο 1 “θα μπορούσε να οφείλεται σε περισσότερο χρόνο για αυτο-φροντίδα”. Στην περίπτωση των παιδιών, μπορεί να συμβαίνει επειδή οι γονείς που αναγκάστηκαν να μείνουν στο σπίτι είχαν περισσότερο χρόνο για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια και το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να είναι πιο προσεκτικό στη διαχείριση του διαβήτη.

Αναφορικά με τις πιθανές εξηγήσεις για χειρότερο έλεγχο της γλυκόζης σε άτομα με τύπο 2, ανέφεραν άλλες έρευνες που έδειχναν “συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της λαχτάρας τροφίμων και της κατανάλωσης σνακ, καθώς και υψηλό ποσοστό σωματικής αδράνειας πριν από τα περιοριστικά μέτρα, που εντάθηκε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού στο σπίτι”. Άλλοι πιθανοί παράγοντες, έγραψαν, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κακό ύπνο, αυξημένο χρόνο καθιστικής ζωής ή αυξημένες οικονομικές δυσκολίες που σχετίζονται με την καραντίνα και την πανδημία γενικότερα.

Με πληροφορίες από Diabetes Self – Management

Μετάβαση στο περιεχόμενο